Sunday, November 11, 2007

Jawatankuasa Anti Ponteng Sekolah

PIBG dan pihak sekolah perlu memainkan peranan menubuhkan satu jawatankuasa menangani masalah ponteng sekolah. Tanpa kerjasama semua pihak usaha menangani masalah ponteng sekolah tidak akan berjaya. PPD Pulau telah pun menubuhkan Jawatankuasa Anti Ponteng Peringkat Daerah dan telah/akan meneruskan aktiviti seperti yang dicadangkan dalam mesyuarat Jawatankuasanya yang lalu. Oleh itu dicadangkan supaya disiplin murid merupakan salah satu agenda dalam mesyuarat PIBG.