Thursday, July 15, 2010

LAPORAN PEMBEKALAN BUKU TEKS CETAKAN SEMULA (BCS) KEGUNAAN 2011

Merujuk Surat JPNPP(HEM)800-1(4) bertarikh 9 Julai 2010 memaklumkan bahawa pembekalan BCS untuk kegunaan 2011 sedang dibekalkan oleh penerbit melalui pengedar ke sekolah-sekolah seluruh negeri Pulau Pinang. Tempoh bekalan yang ditetapkan ialah dari 15 Jun 2010 hingga 9 Ogos 2010.
Pihak sekolah diminta memberi laporan status pembekalan BCS dari masa ke semasa. Oleh itu Borang LPBT 1 perlu dilengkapkan dan dihantar ke Unit Hal Ehwal Murid, JPNPP seperti tarikh-tarikh berikut:
Laporan 1 : 15 Julai 2010
Laporan 2: 16 Ogos 2010
Sebarang pertanyaan sila hubungi Tn Hj. Rubika Ghazali di talian 04-6521036 atai 019-4702902.
Harap maklum, terima kasih.